Šta je Mentalna aritmetika?

Mentalna aritmetika je sposobnost računanja i postizanja tačnog rezultata, bez korištenja olovke i papira, kalkulatora ili nekog drugog tehničkog pomagala. Ovu sposobonost je moguće razviti samo kod djece u periodu od 4 do 12 godina. Djeca uče kako da vizuelizacijom sorobana i njegovim principima rješavaju matematičke probleme, bez korištenja drugih alata.

Međutim, ovdje su efekti daleko veći, jer se u pozadini nužno odvijaju i drugi razvojni aspekti moždanih procesa. Kada dijete dostigne impresivne brzine računanja, u stvari je i znak da su se razvile i sljedeće sposobnosti:

  • Koncentracija
  • Vizuelizacija
  • Pažnja
  • Memorija
  • Analitičko razmišljanje
  • Logika

Drugim riječima, pored nevjerovatnih brzina računanja, poboljšava se i način na koje vaše dijete sluša i vidi, obrađuje i razumije informacije, zamišlja i stvara određene predstave, prepoznaje detalje, rješava probleme, reaguje itd.

Razvoj ovih pratećih i važnih sposobnosti je u stvari i glavna snaga mentalne aritmetike, jer donosi vašem djetetu čitav niz razvijenih sposobnosti koje su mu potrebne u životu. Škola Malac Genijalac je mjesto gdje se ovo ostvaruje – škola mentalne aritmetike.

Pročitaj dalje: Mentalna aritmetika iz ugla nauke

ŠTA JE SOROBAN?

Šta je mentalna aritmetika

Soroban je vrsta abakusa razvijena u Japanu. U originalnom obliku je napravljen prema  drevnom kineskom suanpanu koji je u Japan stigao još u 14. vijeku.  Iako je osmišljen mnogo ranije, soroban je u masovnu upotebu ušao  tek u 17. vijeku, prvo među trgovcima a kasnije i u široj populaciji.

U svojoj istoriji sam Soroban je prošao kroz mnogo razvojnih faza i konačno 1891. godine japanski matematičar Irie Garyu je napravio značajan napredak i predstavio svijetu  ono što je danas poznato kao Soroban.

Start typing and press Enter to search