NUMICON – Efikasan način za rano upoznavanje djeteta sa matematikom

Želite da ohrabrite svoje dijete i na pravi način ga uvedete u čarobni svijet brojeva? Predstavljamo vam Numicon. Efikasan didaktički program, kojim se na lak i zabavan način podstiče rani razvoj predmatematičkih sposobnosti kod djece. Razvijen je od strane stručnjaka praktičara sa Oxford Univerziteta, a namijenjen je djeci počev od 3. godine starosti.

Program nudi brojne mogućnosti za igru i istraživanje

Omogućava primjenu na različitim nivoima znanja – bilo da se radi o nadarenoj, prosječnoj ili djeci sa različitim poteškoćama. Njime se djeca podstiču da: razumiju brojeve, računaju, razmišljaju matematički, razvijaju mentalne slike i upoznaju se sa matematičkim jezikom. Sastavni dio programa je upotreba numicon materijala koji su kreirani u jarkim bojama, kako bi bili atraktivni i zanimljivi djeci. Osnovni dio materijala predstavlja numicon oblik.

Numicon oblici olakšavaju shvatanje pojma broja

Ovo je veoma važno, jer nisu sva djeca uspješna u stvaranju mentalnih slika brojeva. Oblici su podobni za istraživanje i uočavanje jasne veze između brojeva i oblika. Na taj način, djeca imaju mogućnost da “predstave brojeve“ percipiraju taktilno, vizuelno i iskustveno, kroz igru. Nizanjem oblika otkrivaju se odnosi među brojevima, što je od dragocjenog značaja za rano razumjevanje matematike (svaki broj je “jedan više od prethodnog” i “jedan manje od sljedećeg”).

Rupe u oblicima su poredane tako da predstavljaju brojeve od 1 do 10. To djeci omogućava uočavanje veze između brojeva, odnosno kako kombinacije manjih brojeva čine veće brojeve, što postižu fizičkim spajanjem oblika. Ovom metodom se na lak način ilustruje sabiranje i oduzimanje i podstiče razvoj matematičkog jezika (prije – poslije, veće – manje – jednako).

Sprovode se različite kreativne aktivnosti, uz korišćenje vode ili pijeska

Kroz likovne zadatke, priče, pjesmice i rješavanje realnih životnih situacija. Iako se u početku ovakve aktivnosti čine jednostavnim, putem njih djeca dobijaju matematičke ideje važne za kasnije razumjevanje brojeva. Dakle, djeca se ne ubrzavaju u ponuđenim aktivnostima. U početku je sasvim dovoljno da dijete samo istražuje materijale i da samostalno kreira neku sopstvenu igru. Takođe, veoma je važno omogućiti im dodir sa širim matematičkim okruženjem (upoznavanje sa brojevima).

Kroz program se djeca ohrabruju da samostalno broje predmete i stvari oko sebe i usmjeravaju da uočavaju brojeve iz okruženja (brojeve telefona, kućni broj, brojevi stranica knjige, oznake na novčićima…). Podstiče se istraživanje i razvijanje samostalnih igara s Numiconom. Pri tome, veoma je važno da se ne vrši pritisak na djecu zbog želje za napretkom. Uzastopnim ponavljanjem dijete treba da učvrsti znanje, da bi se potom postupno uvodile nove aktivnosti.

Program je namjenjen djeci od 3 do 5 godina. Dva puta sedmično po 1 ili 2 školska sata. Rad u grupama od 6 do 8 polaznika. Individualni pristup za svako dijete. Prilagođen i djeci sa posebnim potrebama, uz dogovor. Širom Bosne i Hercegovine u upisnim centrima Malac Genijalac.

Recommended Posts