Polazak u školu – đak prvak

Pred polazak u školu roditelji su opterećeni raznim dilemama. U moru tih dilema, često zanemare osnovne stvari, poput dječije samostalnosti.
Ovo je bitan period za cijelu porodicu, jer dijete ulazi u svijet u kojem ga čekaju obaveze. Kako će se sa njima nositi, zavisi od toga koliko je samostalno.
Stručnjaci ističu da je bitno naučiti dijete da samo koristi toalet, da se oblači, vezuje pertle i da roditelji časove čitanja i pisanja ostave učiteljima.

Šta budući prvaci treba da znaju?

Naučite ih da budu samostalni. Činjenica je da su nam djeca sve nesamostalnija, i to u oblačenju i obavljanju higijenskih navika. Poenta je da djeci sve više činimo, a zapravo im tako samo uskraćujemo priliku da se osamostale i na vrijeme razviju osnovne životne vještine.

Koliko su neka djeca nesamostalna sa sedam godina, govori i primjer djece kojima problem predstavlja i presvlačenje za čas fizičkog vaspitanja.

A neke druge stvari ih naučimo pogrešno.
Djeca najčešće kod kuće naopako nauče da pišu slova. Tačnije, oni samo znaju mehanički da ih prepisuju, ne povezujući da je svako slovo simbol za neki glas. Kada krenu da uče pisana slova, to dolazi do izražaja jer učitelji prate razvoj misaonog procesa, dok oni koji su laici to ne znaju.

Oblačenje i higijena

Samostalno dijete će se lakše snaći u moru novina koje škola donosi. Od velike su važnosti sljedeće vještine: dijete koje kreće u prvi razred treba da zna da se samostalno obuče, da brine o svojim stvarima, da vezuje pertle i da samostalno koristi toalet.

Da pravilno drži olovku

Stručnjaci su složni kada je riječ o tome da djecu ne treba prije škole učiti da čitaju i pišu. Kada dijete u predškolskom uzrastu pokaže interesovanje za slova i brojeve, odgovorite im ali nemojte insistirati na tome da se dijete opismeni prije polaska u školu. Umjesto toga podstaknite razvoj sitnih mišića šake i grafomotoriku.
Vježbe grafomotorike i pravilna artikulacija glasova su osnovni preduslovi za usvajanje čitanja i pisanja.

Da odgovori na pitanja:

Pedagozi navode pitanja na koja bi djeca trebalo da imaju odgovor:
– imena članova porodice
– svoje ime i prezime
– adresu stanovanja
– da imenuje boje
– broj telefona roditelja
– da zna koje je doba dana
– da zna da broji do 10
– kako da pozdravi njemu poznate osobe

A što se tiče brojeva i slova, to je svijet koji tek treba na pravi način da upoznaju, zato škola i postoji. Zato, ako vaše dijete još nije savladalo ove vještine i ne zna odgovor na ova pitanja, imate još sasvim dovoljno vremena da ga tome naučite do 1. septembra.
Srećno prvaci!

Recommended Posts