Unapređivanje razvoja predškolskog djeteta

Osim poznavanja određenih zakonitosti, kao i promjena koje se javljaju u predškolskom periodu, potrebno je permanentno unapređivati predškolski odgoj. Pored poznavanja razvojnih karakteristika djece predškolskog perioda, pred roditelje, odgajatelje, kao i druge osobe koje sudjeluju u odgoju predškolskog djeteta, postavljaju se zadaci koje je potrebno realizovati kako bi se dijete razvijalo u mentalno jaku ličnost.

Porodica je najvažniji faktor i najznačajnija sredina u kojoj se dijete treba osjećati slobodno, prijatno, u kojoj se treba zdravo i svestrano razvijati. Psiholozi ukazuju na to da je djetetu za pravilan razvoj potrebna ljubav baš kao zdrava hrana i čist vazduh, a to pokazuju statistički pokazatelji problematičnog ponašanja neželjene, odbačene, vanbračne, usvojene, djece iz nesretnih brakova i sl. Statistički podaci pokazuju da su djeca iz harmoničnih porodica fizički naprednija i intelektualno superiornija.

Potrebno je voditi brigu o djetetovom fizičkom i moralnom razvoju

kao i intelektualnim sposobnostima, estetskom doživljavanju i sl. Neki od zadataka odgoja djece predškolske dobi, a koji se postavljaju pred roditelje su:

 • da omoguće djeci da zadovolje svoju potrebu za igrom,
 • da se stvaraju pretpostavke za skladan rast i razvoj i sretno djetinjstvo,
 • da njeguje i razvija privrženost djece prema roditeljima, drugoj djeci i odraslima, svome kraju, narodu, drugim narodima i narodnostima
 • da podstiču interes i znanje kod djece o potrebi čuvanja i zaštite kao i unapređivanje životne sredine,
 • da kod djece razvijaju osjećaj za čuvanje zdravlja, jačanje organizma i skladnom psihičkom i fizičkom razvoju,
 • da putem odabranih književnih, muzičkih, likovnih i drugih sadržaja kod djece doprinose razvoju estetskih i moralnih osjećanja,
 • da kod djece razvijaju osjećanje drugarstva, prijateljstva, uzajamne saradnje i ravnopravnosti,
 • da podstiču, pomažu i usmjeravaju razvoj dječje pažnje, pamćenja, sposobnosti, promatranja i mišljenja,
 • da razvijaju i bogate dječiji rječnik kao značajan faktor komuniciranja i sporazumijevanja,
 • da podstiču i jačaju kod djece interes za estetsko doživljavanje prirode i ljudskog stvaralaštva, da razvijaju stvaralačku maštu,
 • da pružaju djeci elementarna znanja o prirodi, životu i radu ljudi,
 • da kod djece razvijaju sitnu muskulaturu (naročito šake i prstiju) kao značajne faktore tehnike pisanja,
 • da pripremaju djecu za uspješno uključivanje u osnovni odgoj i obrazovanje.

Zbog svega navedenog izuzetno je važno pružiti adekvatnu atmosferu odrastanja i predškolskog odgoja, koja će mu omogućiti da razvije svoje potencijale i pružiti puteve napretka i razvoja ličnosti. Predškolskom odgoju djeteta treba posvetitti značajno vrijeme i energiju jer mnoga istraživanja su dokazala da je to najburniji period razvoja u kome se postavljaju temelji kojima je određen cjelokupni proces daljeg razvoja i oblikovanja čovjeka.

Izuzetno je važno voditi brigu, ne samo o fizičkom rastu i razvoju, nego i o mentalnom i intelektulanom razvoju  djeteta. U početku rasta i razvoja djeteta, najvažniju ulogu, naravno, imaju roditelji.

Recommended Posts