Efekti mentalne aritmetike na razvoj djece

Etimološko porijeklo riječi aritmetika dolazi od starogrčke riječi arithmetike, koja se sastoji od arithmos što znači broj i techne što znači umjeće. I to i jeste umjetnost bavljenja brojevima.

“Umjetnost bavljenja brojevima” u mentalnoj aritmetici prvenstveno podrazumjeva izvođenje računskih operacija, misaonim putem, kao što su sabiranje, oduzimanje, množenje i dijeljenje, kao i izvođenje složenih zadataka.

Međutim, efekti mentalne aritmetike su značajni, dugotrajni i raznovrsni, jer se u pozadini nužno odvijaju i drugi razvojni aspekti moždanih procesa. Kada se dostignu impresivne brzine računanja, u stvari je i znak da su se razvile i sljedeće sposobnosti:

Koncentracija

Je vrlo važna za uspjeh, kako u školi ili na fakultetu, tako i u poslovnom, ali i u svakodnevnom životu. U raznim životnim uslovima od nas se očekuje da određene zadatke obavimo u zadanom roku, što gotovo uvijek zahtjeva čvrstu koncentraciju i posvećenost zadatku. Sabirati, oduzimati, množiti i dijeliti, isključivo misaonim putem, znači da je neophodno biti potpuno koncentrisan na to što se radi, kako bi se zadatak uspješno riješio. Svi znamo da je vrlo lako da se desi da nam misli odlutaju i da nismo koncentrisani na to što radimo. Međutim, računanje na abakusu, njegova vizuelizacija vremenom omogućava da se možete skoncentrisati bilo kada i bilo gdje, bez obzira na okolnosti, a pritom ćete zadržati smiren i staložen stav.

Vizuelizacija

Je, jednostavno rečeno, zamišljanje. Prisutna je u gotovo svim našim planovima i aktivnostima, odnosno, u mislima stvaramo mentalne slike. Vizuelizacija u mentalnoj aritmetici podrazumijeva da se prestaje sa fizičkom upotrebom abakusa, tako da se abakus vizuelizuje, a same kuglice i računske operacije zamišljaju mentalno. Stvaranjem mentalne slike u glavi, moguće je vizuelizovati do 10 abakusa, time istovremeno obavljajući 10 različitih matematičkih operacija. Ova sposobnost nam olakšava svakodnevni život, jer vizuelizacija predstavlja prirodnu moć mašte, osnovu kreativne energije koja u svakom trenutku oblikuje našu stvarnost i naš život.

Samopouzadanje

U školi se pedagozi i psiholozi najčešće susreću sa djecom koja imaju nedostatak samopouzdanja, o tome se najviše i govori. Svi se rađamo sa samopouzdanjem, ali ono se brzo urušava usljed raznih faktora. Časovi mentalne aritmetike pored toga što podstiču zdravu regulaciju loših i dobrih emocija imaju važnu ulogu u ovom procesu. Kako? Brzo računanje je zahtjevan proces koji abakusom postaje veoma ostvarljiv. Djeca u samom početku bivaju oduševljena tom „moći“ koju stiču. I oni najstidljiviji, postaju sve glasniji u takmičenju sa vršnjacima, i to podrazumijeva veliki uspjeh u samostalnom sistemu vrijednosti. Aritmetika je vrlo apstraktna – a ta apstrakcija nam otvara novu dimenziju mentalnog treninga. Da biste bili odlični u abakus mentalnom računanju, morate vidjeti jasnu sliku abakusa ispred sebe i što je još važnije, svakom promjenom te slike, vi morate vjerovati u svoj sud i mentalnu reprezentaciju koju nosite u glavi. Upravo sa tom vjerom u sebe i svoj um, gradimo najvažnije temelje naše ličnosti: samopoštovanje i samopouzdanje.

Pažnja

Dok čitamo ovaj tekst, oko nas se dešavaju brojne stvari. Čujemo različite zvuke, opažamo kretanje, toplo nam je ili hladno, osjećamo razne stvari, nalijeću nam slike nekog skorašnjeg događaja, ali ipak uspjevamo da sve to stavimo sa strane i pratimo tekst. Nekad je to više, a nekad manje uspješno. Pažnja je sposobnost usmjeravanja psihičke aktivnosti u određenom smjeru. Pažnja može biti usmjerena (fokusirana), produžena, selektivna, alternanta (praćenje više različitih zadataka), i podijeljena. S obzirom na to da sam rad na abakusu zahtjeva veliki stepen pažnje, već od prvog susreta sa abakusom u učenju pisanja brojeva može se primjetiti da je teško računati i najprostije zadatke ako nismo potpuno usmjereni na to što se radi. Nakon određenog rada i vježbe na abakusu i njegove vizuelizacije, pažnju  će biti moguće usmjeriti na bilo šta sa lakoćom i bez imalo napora.

Memorija

Nerjetko slušamo, u razgovorima sa bliskim ljudima, kako nas pamćenje izdaje, kako smo zaboravili na dogovor ili neki važan datum. Nekada su opravdanja više, a nekada manje prihvatljiva. Memorija, sama po sebi važan je segment našeg bića, jer je značajan faktor na tromeđi prošlih događaja, sadašnjeg momenta i budućih planova. Dobra vijest je da se i ona može vježbati, a loša je to da rijetko ko to svjesno čini. Mentalna aritmetika, angažovanjem radne memorije, osnažuje onaj segment koji zovemo kratkoročnim pamćenjem svaki put kada dodajemo ili oduzimamo novi broj.

Logika i analitičko razmišljanje

Svako od nas se uvjerio da nam brzo razmišljanje, donošenje pravih odluka i razumno zaključivanje mogu biti od krucijalne važnosti u životu. Logika je vještina pravilnog razmišljanja. Logičko razmišljanje je ono koje posjeduju ljudi koji su sposobni da razumno prosuđuju. Bilo da zadatak podrazumijeva jednocifrene, dvocifrene ili višecifrene brojeve, nemoguće ga je riješiti bez prethodno detaljne analize. Analitičko i logičko razmišljanje u mentalnoj aritmetici angažuje se kontinuirano.

Fotografsko pamćenje

Fotografsko pamćenje nam olakšava učenje i pamćenje uopšte. Da bismo bolje razumjeli važnost ovakvog načina pamćenja, važno je da razumijemo da postoji posebna moždana struktura koja spada u moždani sistem i od velikog je značaja za učenje, pamćenje i prostornu orjentaciju, a posebno za vizuelne doživljaje. Ova moždana struktura predstavlja prijemnu stanicu za sve podatke koje registrujemo – informacije se tu zadržavaju prije nego što budu poslane u dugotrajnu memoriju. Ako su informacije takve da ostavljaju snažniji vizuelni utisak ili su prožete emocijama, lakše će se i brže upravljati njima. Baš to nam nudi mentalna aritmetika, posebno jer podsticanjem pozitivnih emocionalnih odnosa i vizuelnim rješavanjem zadataka dolazi do aktivacije ove strukture. To posebno dokazuje primjer kada djeca uspiju da rješe jedan od najtežih zadataka, a to je pamćenje dugog niza brojeva, (najmanje 20 u nizu) nakon čijeg emitovanja bi morali da se prisjete svih brojeva redom kojim su bili i prikazani, s tim da bi ih izlagali unazad.

Brzo računanje

Samo po sebi nije jedini cilj mentalnog računanja – ali je važan parametar. Dobra brzina i napredovanje u brzom računanju u smislu da za isti tip zadatka treba sve manje vremena, jeste pokazatelj da smo na dobrom putu savladavanja mentalne aritmetike.

Jasna slika abakusa ispred sebe, pri čemu je fokus nepokolebljiv, informacije se vješto procesuiraju na relaciji kratkoročno i dugoročno pamćenje, te spretna analiza opcija i logičko rasuđivanje narednog pokreta dovodi do zaokruživanja koristi mentalne aritmetike. Drugim riječima, pored nevjerovatnih brzina računanja, poboljšava se i način na koje Vaše dijete sluša i vidi, obrađuje i razumije informacije, zamišlja i stvara određene predstave, prepoznaje detalje, rješava probleme, reaguje itd.
Razvoj ovih pratećih i važnih sposobnosti je u stvari i glavna snaga mentalne aritmetike, jer donosi Vašem djetetu čitav niz sposobnosti koje su mu potrebne u životu.
Škola “Malac Genijalac” je mjesto gdje se ovo ostvaruje – škola mentalne aritmetike.

Recommended Posts