Rаzvoj motorike i dječiji prstići

Za uspješan rast i razvoj svakog djeteta od velike važnosti je razvijanje njihovih motoričkih vještina. Povezanost razvoja djeteta i fine motorike, posebno spretnost ruke i prstiju lako je uočiti, jer se sva djeca u trenutku kada npr. ne mogu pronaći potrebnu riječ pomognu rukom i koriste gest. Fiziolozi su dokazali da je stepen razvijenosti dječijeg intelekta proporcionalna stepenu formiranosti fine motorike prstiju šake. Što su djetetu prstići aktivniji, to se bolje ostvaruje njegov govorni, emocionalni i intelektualni razvoj.

Djeca koja nemaju dobro razvijenu motoriku muče se sa zadacima koji uključuju korištenje sitne motorike prstiju i ruke kao što je npr. i samo pisanje. Dijete koje nije u stanju držati olovku na način koji omogućava nesmetano pisanje, fokusira se na problem koji ima sa držanjem olovke umjesto na samo pisanje i time mnogo gubi.
Veliku ulogu u razvoju fine motorike ima i način na koji dijete razvija svoje vještine.

U školi mentalne aritmetike “Malac Genijalac” razvoj fine motorike je sastavni dio učenja. Upišite svoje dijete u našu školicu i budite svjedok njegovog napredovanja.

Mentalna aritmetika

U početnoj fazi savladavanja mentalne aritmetike djeca koriste računaljku abakus koja je sastavljena od više stubaca kuglica, pri čemu svaki stubac ima svoju određenu vrijednost.  Upotrebom ove računaljke djeca se podučavaju kako da predstave određene brojeve, a potom i da pomjeranjem kuglica izvode različite aritmetičke operacije (sabiranje, oduzimanje). Težište učenja je na motoričkom pristupu prilikom čega se odigrava intenzivan moždani proces.

Dječiji prstići su stalno u pokretu, dodirujući abakus kuglice, čime se intenziviraju taktilni nadražaji koji djeluju u mozgu, značajno povećavajući broj neuronskih veza (sinapsi). Računske operacije se izvode prstima obje ruke, što je veoma značajno, jer se na taj način aktiviraju obje (lijeva i desna) hemisfera mozga. Time se povećava mentalni i intelektualni kapacitet kod djece.

Malac Genijalac – Upis u toku!

Aktivnosti koje razvijaju finu motoriku, a samim tim stimulišu i razvoj dječijeg intelekta, u školi “Malac Genijalac” se ostvaruju kroz kreativnu igru i zabavu. Pokreti prstićima čine dijete emocionalno i mentalno opuštenim, te način kako dijete manipuliše prstima i savladava jednostavne, ali važne aktivnosti, dovodi do razvoja i mnogobrojnih drugih vještina i efekata, koje djetetu ostaju kroz čitav život.

S obzirom na to da školski uspjeh ipak određuje dalji tok djetetovog života, za većinu roditelja i djece je važno da on bude što bolji. A, da bi dijete bilo uspješno i naučilo aktivno i misaono učiti sa razumijevanjem, uz naš licencirani program učenja mentalne aritmetike, koji omogućava zdrav mentalni i intelektualni razvoj djeteta puno smo bliži uspjehu.


Škola “Malac Genijalac” je mjesto gdje se ovo ostvaruje

Zimski upis je u toku!

Za više informacija –> upisni centri “Malac Genijalac”
Za djecu koja mijenjaju svijet!

Recommended Posts