Izazovi odgoja djece u digitalno doba

Pametni telefoni, ali i razvoj tehnologije uveliko olakšavaju naše živote. Lakše i brže komuniciramo, dogovaramo se, efikasnije odrađujemo zadatke na poslu… Međutim, postoje i negativni efekti prekomjernog korištenja pametnih telefona, a posebno kada je riječ o djeci.

Da su se društvo i način odgoja djece u mnogo čemu promijenili u proteklih nekoliko godina, vidljivo je iz odgovora da većina roditelja kažnjava svoju djecu zabranom korištenja pametnih telefona, što ukazuje na široku upotrebu tehnologije u svakodnevnim životima djece. Na primjer, prije koju godinu mobitel su najčešće dobivala djeca prilikom polaska u srednju školu, a danas je osnovnoškolcima zabrana korištenja mobitela najgora moguća kazna.

Roditelji su prvi i najvažniji učitelji

I oni utiču na gotovo sve aspekte dječjeg razvoja. Roditelji su više nego i jedna druga grupa društva suočeni sa izazovima digitalnog doba, te su svjedoci prekomjernog korištenja pametnih telefona, posebno kada je riječ o djeci mlađeg uzrasta. Moraju shvatiti da je okruženje veoma važno za razvoj inteligencije, te da ne smijemo djecu pustiti da po cijeli dan sjede i “bulje” u TV, mobitel ili tablet. Roditelji moraju da shvate da dijete mora da uči, trči i skače i da ima što manje dodira s tehnologijama.

Vodite računa o tome šta djeca posjećuju

Ograničavajte djeci upotrebu i korištenje pametnih telefona i kompjutera. Odredite stranice koje djeca mogu posjećivati, odnosno one koje ne mogu posjećivati, ili odredite da je moguće koristiti pametni telefon samo uz prisustvo starije osobe, u zavisnosti od uzrasta djeteta.

Neka edukativan sadržaj bude na prvom mjestu. Učenje i rad prvo, a zatim uz vaše prisustvo, mogućnost korištenja društvenih mreža, gledanje crtića, serija ili slušanje muzike. Mlađoj djeci ograničite vrijeme provedeno ispred ekrana na sat vremena dnevno.

Iako mobiteli prvenstveno imaju pozitivnu ulogu, većina djece će uslijed nedovoljne kontrole vrlo lako dane provoditi zureći u ekrane. Stoga stručnjaci savjetuju roditeljima dosljedan pristup prilikom davanja mobitela djeci na korištenje, a naročito ako se radi o manjoj djeci.

Na tom tragu razmišljanja je i dr. Ranko Rajović, jedan od najvećih stručnjak u regiji za pitanja odgoja djece.

“Ne možemo zabraniti pristup novih tehnologijama, one su potrebne i korisne i neminovne. Važno je kontrolisati šta i koliko smijemo koristiti. Opasnost se krije u neumjerenoj upotrebi. Djeca brzo razviju ovisnost, jer gledajuću u ekran i rješavajući zadatke u video igrici su na dopaminu, a onda kada pređu nivo dobiju i druge hormone koji daju osjećaj sreće. Tu zapravo dobiju sve – iščekivanje, radost, tugu, sreću, napetost, ljutnju i sve se rješava bezbolno i za 15 minuta promjeni 10 emocija. To nije realno u pravom životu, tako da život u virtuelnom svijetu postaje interesantniji, dinamičniji, djeca gube interes za stvarnost, traže da svoje prohtjeve zadovolje odmah”, tvrdi Rajović. “Na to svakako utiču roditelji, a najveći problem je problem nedostatka kretanja i složenih motoričkih aktivnosti. Prije 30 godina djeca su bila od jutra do mraka u pokretu, a išla su na spavanje oko 20 sati. Danas se djeca manje kreću, nisu na igralištu, nego gledaju TV, igraju videoigre i slično. Nisam protiv kompjutera, ali moramo znati odrediti djetetu granicu.”

Rajović savjetuje da kada dijete pustite da gleda TV, neka to budu neke edukativne emisije, a kada je riječ o igricama, da budu logičke. Roditelji također moraju djeci odrediti ograničenje koliko mogu provesti za TV-om, tabletom ili mobitelom. Savjetuje da to radnim danima bude 30 minuta, a vikendima 45 minuta i ni minute duže.

Korigujte vrijeme provedeno uz ekrane

Telefoni i tableti, televizori, igrice i slično, ako se ne koriste umjerno, mogu ometati djecu u dnevnom izvršenju njihovih aktivnosti. Djeca se mogu izložiti cyberbullyingu, ovisnostima o igrama, stvaraju troškove roditeljima i slično. Istovremeno omogućavaju poziv u pomoć bilo kada i bilo gdje ako ga zatrebate, dostupnost, instant pristup informacijama, brzu komunikaciju, učenje sa udaljene lokacije, mogućnost zabave, čuvanje informacija i slično. Digitalno doba donosi nam kao društvu velike pomake i promjene, stoga tehnologiju treba upotrebljavati racionalno i s ciljem razvoja ličnog integriteta, znanja ili mogućnosti.

Recommended Posts