Igre koje razvijaju karakter djece

Evo nekoliko igara kroz koje se kod djeteta razvijaju poželjne osobine i zahvaljujući kojima ćemo provesti sjajno vrijeme sa djecom.

Kao što je poznato karakter djeteta se formira u najranijem djetinjstvu.

Zato, ako želimo jaku, vrijednu ličnost sposobnu za život, veoma je važno da djeci posvećujemo što više pažnje.

Ove igre mogu igrati roditelji sa svojim djetetom, a za većinu njih je najbolje predstaviti kao ideje svom djetetu/djeci i drugarima.

1. NE SLAŽEM SE SA TOBOM

Igra se sastoji od postavljanja pitanja o tome ličnim ukusima i mišljenjima djeteta. Najbolje je da se ne igra jedan na jedan nego sa više djece podjeljene u parove. Na primjer, neko od njih pita: „Koju si knjigu skoro pročitao?“ Ovaj recimo odgovori: „Ružno pače“. Na to mu ovaj kaže: „To je grozna knjiga, i uopšte je ne treba čitati.“ Djetetov zadatak je da dokaže da je knjiga dobra i da je treba čitati. Ukratko, pitanja mogu da budu najrazličitija. Djeca se kroz ovu igru uče da imaju i brane svoje mišljenje i da samouvjereno raspravljaju o nekoj temi.

2. KO JE NA ŠTA SPOSOBAN

I ova igra je predviđena za više djece. Na početku svi učesnici daju zadatak vođi: da nešto otpjeva, odsvira, izrecituje, da negdje ode, pozvoni… šta god im padne na pamet. Kada su svi učesnici smislili i rekli svoju želju, slijede dalja objašnjenja za pravila igre. Tek tada im se kaže da sve to što su smislili da uradi vođa – treba da urade oni sami. Pa ko se trudio da mu šala bude što neslanija, upada u svoju zamku. Ko drugome jamu kopa sam u nju upada. Ova igra ih uči da se u ulozi lidera ponašaju ozbiljno i odgovorno.

3. IZMIŠLJAMO PRIČU

Ova igra veoma razvija maštu. Djetetu prvo damo nekoliko logički nepovezanih riječi, a njegov zadatak je da ih sve iskoristi i poveže u priču. Na primjer: šuma, točak, čaj, auto, talas, mjesec, zavist, plafon, snijeg. Začudićete se od nevjerovatne dječije imaginacije!

4. NADUVANI I IZDUVANI BALON

Odlična igra kroz koju se djeca uče da pravilno dišu i da se opuste, a i vama će ujedno pomoći da bolje razumijete svoje dijete. Dajte djetetu balon da ga naduva, a onda treba da se vazduh iz balona veoma polako ispusti natrag u djetetova usta, pri čemu dijete ne otvara usta tj. drži ih isto kao što je to bilo prilikom naduvavanja balona – kao da sada balon duva dijete a ne obrnuto. Zatim dijete izduvava taj vazduh kroz usta, veoma polako, kao da je ono balon koji se izduvava. Nakon toga možete upitati dijete da li se u nekoj situaciji osjećalo kao izduvani balon, ili pak suprotno – da li nekada nešto nije moglo više da trpi pa se osjećalo kao balon naduvan do pucanja. Na ovaj način pokazujemo djetetu kako može da se umiri u teškoj situaciji, da potraži varijante rješenja problema, i uopšte da shvati šta ga muči i da mu pomognemo da savlada teškoće. I ujedno – da provježba disanje.

5. UGASI SVIJEĆU

I ova igra je usmjerena ka učenju pravilnog, dubokog disanja: udisaj kroz nos, punjenje stomaka vazduhom, lagani izdisaj na usta kao da gasimo svijeću. Kada je dijete shvatilo uputstva, sjeda na stolicu udaljenu dva metra (ili sami procjenite udaljenost, sa koje znate da će uz određeni trud dijete uspjeti da ugasi svijeću) od upaljene svijeće koja stoji na stolu. Dijete ne smije da ustaje, prilazi, čak ni da se naginje da bi je ugasilo. Treba da se trudi da ugasi svijeću sa određenje razdaljine. Igra se ne završava dok je ne ugasi.

6. KOMPLIMENTI

Za igru je potrebno više djece. Ona sjede u krugu i svako treba da, gledajući svog susjeda u oči, kaže nekoliko njegovih lijepih osobina. A susjed se zahvaljuje i prelazi na svog susjeda. Ima djece kojoj teško ide da smisle i izgovore kompliment, pa im treba pomoći sugestivnm pitanjima ili kao primjer udijeliti njima kompliment. Djeca mnogo šta nauče, a udjeljivanje komplimenata je prava umjetnost.

7. POGODI ŠTA SE DOGODILO

Pronađite slike ili fotografije koje pokazuju neke životne situacije, npr. nagrađivanje nekoga nekakvom poveljom. Dijete treba da ispriča šta se događalo prije toga i šta bi se, prema njegovom mišljenju, moglo dogoditi poslije toga. Ova igra razvija logiku i maštu. Što detaljnija djetetova priča to bolje. Kao pomoć, možete mu postavljati podpitanja.

8. PRIČAMO PRIČU

Igru možete igrati sami sa svojim djetetom, ali bi bolje bilo da ima više djece. Sva sjede u krugu, a vođa, tj. Vi, započinje priču: „Bio jednom jedan…“ Dijete koje sjedi do vas dodaje jednu rečenicu. I tako ukrug, svako dijete po rečenicu. Kada red opet dođe na vas, potrudite se da u jednoj rečenici priču usmjerite logičnijim tokom. Ova igra je djeci zabavna, veseli ih i ushićuje, a što je jednako važno – tjera ih na maštanje.