Malac Genijalac i na Palama

Od sada, svoju djecu možete upisati u školu mentalnih vještina za djecu “Malac Genijalac-Pale”.

Pet genijalnih programa za razvoj mentalnih vještina.

Otvoren je i 28. upisni centar u Bosni i Hercegovini. Osnovni program naše škole je mentalna aritmetika, a nakon uspješno završenog programa mentalne aritmetike, djeca pohađaju program mentalne matematike – “Super UM”. Za najmlađe je namjenjen program “Numicon”. A, za za sve koji žele da nauče da uče, da zapamte duge nizove brojeva i riječi, da čitaju nevjerovatnom brzinom uz razumijevanje i pamćenje naučenog, tu je program “Pobjedničko učenje”. Budućnost vaše djece je u vašim rukama i zato, dragi roditelji, razmislite na vrijeme.

U Bosni i Herecegovini trenutno postoji 27 upisnih centara “Malac Genijalac”.

Internacionalna škola Mentalne aritmetike “Malac Genijalac” postoji u 12 zemalja,  preko 182 škole koje uspješno rade, o čemu mogu govoriti 28325 zadovoljna korisnika.

Mentalna aritmetika

Je sposobnost računanja i postizanja tačnog rezultata, bez korištenja olovke i papira, kalkulatora ili nekog drugog tehničkog pomagala. Ovu sposobonost je moguće razviti samo kod djece u periodu od 4 do 12 godina. Djeca uče kako da vizuelizacijom sorobana i njegovim principima rješavaju matematičke probleme, bez korištenja drugih alata.

Mentalna aritmetika

Nastavni plan i program je fleksibilno i pažljivo osmišljen, uzimajući u obzir individualne potrebe svakog djeteta. Učenje se praktikuje u malim grupama (6 do 12 polaznika), kroz zabavne aktivnosti, različite igre i takmičenja, pri čemu je najvažnija opuštajuća i kreativna atmosfera, i pozitivni emocionalni odnosi. Polaznicima su na raspolaganju i naši posebni internet portali i aplikacije, na kojima mogu da rade domaći zadatak i vježbaju kod kuće.

Plan i program nastave je prilagođen uzrastima, te postoje sljedeće starosne grupe:

  • Predškolska (od 4 do 6 godina)
  • Mlađa školska (prvi i drugi razred)
  • Srednja školska (treći i četvrti razred)
  • Starija školska (peti i šesti razred)

Program se sastoji od 2 nivoa (OSNOVNI i NAPREDNI)

Efekat postignut učenjem ostaje kroz čitav život. Vještine i sposobnosti koje djeca razviju su: izuzetna koncentracija i pažnja, odlična memorija, razvijeni refleksi i predusretljivost, fotografsko pamćenje, analitičko i logičko razmišljanje, razvijene mentalne sposobnosti i povećanje inteligencije, razvijena čula vida, sluha i dodira, povećana kreativnost, poboljšana mašta i sposobnost vizualizacije.

Numicon

Je numerički didaktički sistem kojim se razvijaju matematičke sposobnosti kod djece od 3 do 5 godina. U Velikoj Britaniji se primjenjuje u više od 6000 škola. Razvili su ga stručnjaci sa Oxford University, a 2015. godine je proglašen za najbolji svjetski edukativni matematički metod (Education Resources Awards (ERA). Numicon pokriva cjelokupnu oblast brojeva, osnovnih računskih operacija i različitih matematičkih obrazaca.

Numicon

Numicon

  • Za djecu od 3 do 5 godina
  • Dva puta semično po 1 ili 2 školska časa
  • Radu u grupama od 6 do 8 polaznika
  • Individualni pristup za svako dijete
  • Prilagođen i djeci sa posebnim potrebama, uz dogovor

Zahvaljujući Numicon-u, djeca brže i efikasnije savladaju osnovne matematičke pojmove.

Efekti su vidljivi, ne samo prilikom polaska u školu, već i u starijem uzrastu, kada učenici prelaze u više razrede i srednju školu.

Super UM

SUPER UM je program koji obuhvata rješavanje složenih matematičkih problema koji se rješavaju isključivo mentalnim putem, te ga zbog toga nazivamo – mentalna matematika.

Super UM

Program se sprovodi kao treća upisna godina i najviši nivo škole Malac Genijalac. Namjenjen je svim polaznicima „Malaca Genijalaca“ koji su uspješno savladali osnovni i napredni nivo programa. Isto tako namjenjen je i djeci uzrasta od 10 do 17 godina, koja nisu završila program mentalne aritmetike, a imaju posebne afinitete i sklonost ka matematici.

Pobjedničko Učenje

Pobjedničko učenje je inovativan program koja omogućava skladan unutrašnji razvoj cjelokupne ličnosti djece i mladih, odnosno program koji će svakog učenika dovesti do uspjeha, da svaki učenik bude “pobjednik u učenju” u skladu sa svojim potencijalima. Program se sastoji od dva modula: EFIKASNO I UBRZANO UČENJE i BRZO ČITANJE I SAVRŠENO PAMĆENJE.

Pobjedničko Učenje

Osnova obrazovnog programa „Pobjedničko učenje“ su mape uma koje predstavljaju kreativnu organizaciju misli koje djeci pomažu da bolje iskoriste neograničenu moć mozga. Pomoću mapa uma, koristeći slova, brojeve, boje, linije i crteže, djeca sa lakoćom i uživanjem postižu izuzetne rezultate u učenju i pamćenju.

Malac Računarac

„Malac Računarac“ je škola programiranja za djecu od 10 i više godina. Djeca će krenuti sa učenjem bazičnih programa, pa idući ka složenijim. Osnovni cilj „Malca Računarca“ jeste razvoj programerskih vještina, te poticanje kreativnosti kod djece. Stečeno znanje Vašem djetetu može biti polazna osnova za dalje vidove usavršavanja i učenja u oblasti programiranja, izrade mobilnih aplikacija i slično.

Malac Računarac

Programiranje ne treba da bude nešto što je rezervisano samo za kompjuterske genijalce, već za svako dijete. Programiranje utiče na razvoj ostalih vještina i sposobnosti kod djece. Bez obzira da li će neko postati menadžer marketinga, muzičar ili vozač autobusa, ove ideje su korisne, jer djeca kroz program naše škole unaprjeđuju logičke sposobnosti, razvijaju kreativnost i uče se timskom radu.

Više informacija o upisnom centru “Malac Genijalac – Pale” možete dobiti ako nas pozovete: 065/414-722 ili nam pišite malacgenijalacis@gmail.com

Više o programima i školi mentalnih vještina za djecu “Malac Genijalac” pogledajte na našoj stranici malacgenijalac.ba.

Ukoliko u Vašem mjestu ne postoji škola mentalne aritmetike, a razmišljate da počnete vlastiti biznis, “Malac Genijalac” Vam pruža pravu priliku! Više informacija o franšiznom poslovanju i poslovnoj prilici pogledajte ovdje

ZA DJECU KOJA MIJENJAJU SVIJET!