Kako bajke i priče za djecu utiču na razvoj djeteta?

Kolika je važnost bajki i priča za djecu i kako one utiču na njihov rast i razvoj?

Bajke i priče za djecu nezaobilazne su u odrastanju svakog djeteta. I dok neki roditelji biraju modernije bajke, neki one manje okrutne ili sa sretnim završetkom, važno je da se bajke i priče za djecu ne isključuju iz života djece.

Važno je spomenuti da se ekranizacije bajki ne mogu mjeriti s pričanjem priča za djecu, jer u većini slučajeva ne mogu dobro predočiti bogatstvo riječi i složenost same bajke.

Mnogi roditelji se pitaju kada je pravo vrijeme da počnu djetetu čitati bajke. Stručnjaci su zaključili da je to period od četvrte do sedme godine djetetova života, jer tek nakon četvrte godine dijete može predočiti iskustva izvan svojih vlastitih.

Čitanje bajki i priča za djecu ima veliki broj pozitivnih uticaja na razvoj djeteta i njegovo djetinjstvo, ali i kasniji život. Jedno od mnogobrojnih pozitivnih uticaja je to što se na lijep način, s pažljivo biranim rečenicama, djetetu predoči priča prepuna sadržaja primjerenog njegovom uzrastu, ali i moralnih poruka iz koje dijete na kraju nešto i nauči.

Djetetov prvi dodir s književnošću

Bajke su najjednostavniji način da se djetetu pruži prvi dodir s književnošću, što će zasigurno ostaviti traga i velika je vjerovatnića da će dijete zavoljeti čitanje knjiga.

Sadržaji bajki i priča za djecu često su jednostavni, a govore o dobroti, moralnosti i pozitivnim vrijednostima. Čitajući djetetu bajke, uvodite dijete kroz likove i sadržaj u svijet mašte koju dijete razvija zamišljajući likove i događaje u svojoj glavi. Ostvarujete povezanost sa svojim djetetom, a preporučuje se da nakon što ste djetetu pročitali bajku, pričate o njoj. Saznajte šta vaše dijete misli i da li je dobro razumjelo priču. Osim što ćete se povezati, dijete će izreći svoje mišljenje i samo donijeti poruku priče.

Čitanjem priča djetetu, imaćete povezaniji i bliskiji odnos, što će se odraziti i na kasniji odgoj djeteta. Dijete će vam se lakše povjeravati i znaće da u vama ima osobu kojoj može vjerovati i koja će mu u svemu biti podrška.

Poznati američki psihoanalitičar i dječiji psiholog Bruno Bettelheim, 1977. godine objavio je knjigu “Smisao i značenje bajki” koja je postigla veliki uspjeh. U njoj objašnjava kako su bajke idealne knjige za djecu jer su sadržaj, radnja i svi likovi u njoj pojednostavljeni i primjereni uzrastu djeteta. Dijete predškolske dobi nema razvijenu spoznajnu strukturu koja bi mu omogućila da može u isto vrijeme razumjeti više dobrih i loših osobina kod likova. Stoga su likovi uvijek opisani šturo i jednostavno i obično se dijele samo na one dobre i zle.

Vječna borba između dobra i zla

Ovo je vrlo važno, jer djetetu dobri i zli likovi predstavljaju ljudske osobine sa kojima se dijete može poistovjetiti, naravno, uvijek birajući one dobre. Naime, dijete već i u najranijoj dobi ima sklonost birati dobre i moralne likove zato što ti likovi na kraju pobjeđuju u bajkama. Time što bajka djetetu omogućuje da se poistovjeti sa glavnim likom prepunim dobrih osobina kod djeteta se razvijaju te iste osobine kao društveno poželjne, što utiče pozitivno na razvoj djeteta.

Čitanjem bajki i priča za djecu, dijete nauči da onaj ko je dobar, hrabar, strpljiv i pravedan na kraju pobjeđuje. Tako dijete uči i o sebi i svojim osjećajima, a likove često poistovjećuje i sa bliskim ljudima iz svoje okoline. Sve to kasnije mu pomaže da i samo izrazi svoja očekivanja, želje i strahove. Bajke kod djeteta potiču uočavanje pravih vrijednosti one moralne kao i hrabrost, odanost, ali i važnost pravog prijateljstva.

Velika je važnost čitanja bajki djetetu i u tome da dijete sluša izgovorene riječi i tako ih povezuje sa značenjem slova. Tako djeca razvijaju koncentraciju i brzo nauče čitati i pisati.

Da bi vaše dijete upilo samo ono najbolje iz bajki, važno je izabrati primjerene bajke i priče za djecu. Za odabir bajke uvijek osluškujte šta vaše dijete voli i koji su njegovi interesi. Ali, ne isključujte ni uzrast djeteta kako bi bajka bila primjerena za njegove godine.

Za početak, u ranijoj dobi, odličan izbor su sve bajke braće Grimm, dok sa bajkama H. C. Andersena pričekajte. Njih čitajte djetetu dok ono malo odraste jer većina nema sretan završetak, a neke su tužne i tjeskobne. Ipak, ne izbjegavajte ni ovakve bajke. Dijete mora naučiti da na svijet ne gleda isključivo kroz ružičaste naočale i da dobro ne pobjeđuje uvijek bez obzira na uložen trud i dobrotu.

Uživajte u čitanju i redovno čitajte svojim mališanima prije spavanja.

Recommended Posts