Najčešće greške djece koja ne znaju učiti

Oni učenici koji samo pamte uče za ocjenu, a oni koji znaju postaviti pitanja o gradivu razumiju naučeno.

Najkorisnija vještina današnjice je vještina samostalnog učenja. Ta vještina nije čak ni pitanje izbora, nego pitanje opstanka. Prilike koje se svakodnevno mijenjaju traže čovjeka koji neprestano uči nešto novo da bi im mogao doskočiti. Činjenica je da učenici koji znaju učiti – vole učenje, a da oni koji nisu naučili učiti – ne vole učenje, smatraju ga nečim teškim i dosadnim, pa prave probleme i sebi i učiteljima. Jedan od dobrih načina je da im pomognemo da osvjeste sedam najčešćih grešaka prilikom učenja:

1. Učenik se trudi zapamtiti nešto što ne treba zapamtiti nego razumjeti.

2. Učenik zapamti, ali ne provježba dovoljno.

3. Ne vježba objašnjavajući to što zna, nekome, prepričavajući svojim riječima.

4. Srlja i baca se na zadatke prije nego što je naučio najosnovnije. Ne ide mu, pa odustaje.

5. Odgađa primjeniti svoje znanje ili vještinu dok njome savršeno ne ovlada – jer se boji pogreške i neuspjeha.

6. Satima uči, ubija se od učenja.

7. Uči, a ne razmišlja o tome šta uči.

Šta je alarmantno pogrešno u tih sedam najčešćih grešaka? To što trajno odbijaju učenike od učenja, demotivišu, kvare im percepciju i onaj iskonski doživljaj učenja kao radosti otkrivanja svijeta i spoznavanja sebe. Rezultiraju obeshrabrujućim porukama tipa: to je dosadno, to je teško, nisi ti za to… Odustani! Prva stvar koju djecu treba naučiti kada ih učimo učiti jeste da je riječ o vještini koju svako može naučiti i u kojoj svako može biti uspješan. 

Manje uči, a više nauči.

Pravilo je: uložiš li 80 posto truda i vremena u učenje i time ostvariš 20 posto rezultata – ne znaš učiti. Onaj ko zna učiti, uložiće 20 posto vremena i napora da pokupi 80 posto onoga što treba naučiti. Sve bi se moglo sažeti savjetom: manje uči, a više nauči, te se fokusiraj na najvažnije. I sada dolazimo do prvog koraka u učenju samostalnog učenja: učenik mora naučiti odrediti šta je bitno, a šta nije.

Ako dijete ne mora, onda ni neće. Ima jedna stara poslovica koja kaže da je put u pakao popločan dobrim namjerama. Sve što roditelji urade umjesto svoje djece, ona ne moraju. A ako ne mora, onda dijete ni neće. I u konačnici, želite li ubiti dvije muhe istim udarcem – naučite svoje dijete razmišljati i naučite ga da samostalno uči – motivišite djecu da postavljaju pitanja, i to razne oblike pitanja.

Samostalno učenje postavljanjem pitanja navikava na problemsko razmišljanje. Dragi roditelji učinićete svojoj djeci veliku uslugu ako im predložite da postavljaju mnoga pitanja. Razgovarajte sa njima o pitanjima koja su postavili. Veliki je napredak kod djece i kada shvate da imaju problem sa učenjem, a isto tako je veliki napredak i kada to shvate njihovi roditelji.

Stres, gubitak motivacije, savladavanje gradiva s teškoćama. Sve su to izazovi s kojima se susreću djeca za vrijeme svojih školskih dana. “Malac Genijalac” za uspješno učenje nudi obrazovni program “Pobjedničko učenje”. Program kroz koji djeca kreiraju mape uma koje predstavljaju kreativnu organizaciju misli, te pomažu djeci i mladima da bolje koriste neograničenu moć mozga. Pomoću mapa uma, koristeći slova, brojeve, boje, linije i crteže, djeca sa lakoćom i uživanjem postižu izuzetne rezultate u učenju i pamćenju. Mape uma funkcionišu kroz mehanizam spontanog asociranja koji se usmjerava ka praktičnim potrebama, prvenstveno učenja i pamćenja.

„Pobjedničko učenje“ je inovativan program koji omogućava skladan unutrašnji razvoj cjelokupne ličnosti djece i mladih, odnosno program koji će svakog učenika dovesti do uspjeha, da svaki učenik bude “pobjednik u učenju” u skladu sa svojim potencijalima.

Naizgled dosadne tekstove pretvaramo u zanimljive mape uma koje se lako pamte, brzo ponavljaju i što je najvažnije, smještaju u dugotrajnu memoriju čiji „masivni trezor” može da se koristi tokom cijelog života. Probajte i vi, nećete samo naučiti da lakše učite, već ćete izvježbati vaš mozak da kreativnije i zanimljivije usvaja nova znanja.

NAUČITE DA UČITE POBJEDNIČKI, BRŽE I LAKŠE OD DRUGIH.
Samo kod MALCA GENIJALCA program POBJEDNIČKO UČENJE
Program za osnovce, srednjoškolce, studente i odrasle koji žele da nauče da uče lako, brzo i efikasno!

Upis je u toku!

Više o „Pobjedničkom učenju“ pogledajte ovdje…

Recommended Posts