Kako naučiti dijete da gleda na sat?

Vrijeme je apstraktan, za djecu veoma zbunjujući pojam. Nerazumljivo im je da se vrijeme ne vidi, a nekako se mjeri…

Osjećaj za vrijeme je nešto što mi odrasli uzimamo zdravo za gotovo, ali djeca trebaju mentalno sazreti kako bi u potpunosti mogli razumjeti taj koncept.

Djeca ne razumiju pojam broja, a u računanju vremena sve se svodi upravo na brojeve. Polazi se od nule, umjesto od broja jedan, sat ima 60 minuta, svaki minut 60 sekundi, dan 24 sata…  Zatim, postoje časovnici sa kazaljkama, razmak između dva broja na časovniku iznosi ili pet minuta ili cio sat (u zavisnosti da li gledate šta pokazuje velika ili mala kazaljka…), a postoje i digitalni časovnici…pa je to za djecu vrlo konfuzan proces koji oni često znaju pojednostaviti u svojoj glavi, kao da nauče napamet.

Ipak, sa početkom školovanja, većina djece ima dovoljno znanja iz svog svakodnevnog okruženja, pa tada i usvajanje ove vještine postaje brže i spontanije.

•    U predškolskom uzrastu, ne opterećujte se puno ako dijete ne zna da gleda na sat. Dijete možda u početku neće znati razumjeti dovoljno matematičkih pojmova da bi razumjelo činjenice kao što su: minut ima 60 sekundi, sat ima 60 minuta. Umjesto toga, predstavite mu časovnik kao igru.

•    Govorite u onim odrednicama koje dijete može da razumije. Pronađite neku aktivnost koju dijete poznaje, koja je dio njegovog svakodnevnog života, i onda razgovarajte o njenom trajanju. «Koliko traje dok se pojede sladoled?», “Koliko traje tvoj omiljeni crtani film?”, “Koliko dugo spavamo?”…  Vježbajte na ovaj način prvo uviđanje da li je nešto kratkotrajno ili dugotrajno.

•    Napravite časovnik od kartona sa pomičnim kazaljkama. Igrajte se. Kada postavite kazaljke u određeni položaj, razgovarajte sa djetetom šta radite u to doba dana. Pitajte se međusobno i odgovarajte sve dok ono ne shvati da se u svakom danu dešava nešto drugo, a da često upravo ritam i dinamika tih događaja zavise od časovnika. “Kada krećeš u vrtić?”, “U koliko sati ručamo?”.

•    Nabavite slikovnice sa satom. Djeca vole čitati slikovnice, pogotovo one sa dodacima. Slikovnice sa satom odlična su stvar za mališane koji se upoznaju s vremenom. One kroz priču pokazuju dan glavnog junaka kada on nešto radi. Dijete možete tada potaknuti da kazaljke u slikovnici pomakne na vrijeme kada misli da je vrijeme za doručak, ručak ili spavanje. Djeca obožavaju vrtjeti kazaljke na satovima iz nekog razloga – ako imate sat na kojem s prstom mogu doći do kazaljka sigurno su ga i pokvarili. 

•    Naučite dijete šta je vrijeme kroz rutinu. Vještina učenja djeteta na sat nije samo to da može reći koliko je sati tj. na kojoj brojci je velika kazaljka, a na kojoj mala. Dijete mora imati osjećaj za prošlost, sadašnjost i budućnost. Znate ono kada dijete cijelu godinu ispituje kada mu je rođendan… a kada mu kažete da je za dva mjeseca, ono misli da je to sada, uskoro. Život mnogih roditelja i njihove djece sastoji se od niza rutina. Ustajanje ujutro, odlazak u vrtić/školu/posao, odlazak s posla, večera, igre, kupanje, čitanje, spavanje. Otprilike. Ulazak u rutinu može djeci pomoći da shvate šta je vrijeme poput “ujutro idemo u vrtić”, a “navečer idemo spavati”. 

S djetetom možete napraviti i veliki raspored aktivnosti i kraj njega nacrtati koliko je sati u to vrijeme. To će im sigurno biti zabavno!


Želimo vam puno igre i što više slobodnog vremena za provod sa djecom. 

Recommended Posts