Da li je teže odgajati djevojčice ili dječake?

Rasprava o tome da li je teže odgajati djevojčicu ili dječaka, vječna je tema između roditelja. Možemo li konačno odgovoriti na ovo pitanje?

Stereotipi ili “velika zrnca” istine?

Odgoj djevojčica i dječaka jednako je težak, svaki na svoj način.

Stručnjaci kažu da je svako dijete individua za sebe i od toga treba poći u pokušaju davanja bilo kakvog odgovora na ovo pitanje. Sve, dakle, ovisi o osobenosti svakog djeteta.

Okruženje u kojem se dijete odgaja ima presudnu ulogu, ali je nepobitna istina da postoji razlika u načinu na koji odgajamo djevojčice i dječake od samog njihovog rođenja. Nekako se djevojčicama obraćamo s više nježnosti nego dječacima.

Svako dijete je drugačije, naravno. Urođena osobnost oblikuje kako će se život svakog od nas odvijati. Okolina (roditelji, društvo, škola…) igra veliku ulogu u odgoju svakog djeteta. Međutim postoje razlike u načinu na koji postupamo prema dječacima i djevojčicama od samog početka. Imamo neke nesvjesne navike, poput tendencije da tiše razgovaramo s djevojčicama, ili da dječake više bacamo u zrak npr. ali, istina je i da je mozak drugačiji kod djevojčica i drugačiji kod dječaka. Rast se odvija različitom brzinom što utiče na ponašanje. Ipak, roditelji različito pristupaju odgoju dječaka u odnosu na djevojčice. 

Komunikacija – Ko je “teži”? Mislimo dječaci

Od samog rođenja, djevojčice pokazuju mnogo veću zainteresovanost za boje i vizualne efekte, dok dječake mnogo više privlače pokreti, različiti tonovi i slično.

Mogli bismo pojednostaviti i reći da su dječaci od malih nogu orijentisani na akciju, a djevojčice na ljudska bića i lica koja ih okružuju, te su stoga djevojčice mnogo sposobnije u čitanju signala bez riječi, kao što su recimo izraz lica i boja glasa.

Dječaci kasne kada je riječ o vještini govora i općenito koriste ograničeniji vokabular u odnosu na djevojčice. Stoga im povezivanje riječi i osjećanja vrlo često pravi veliki problem.

Ispostavilo se da njihov sluh, još od rođenja, nije tako dobar kao kod djevojčica, a ta razlika se samo povećava kako djeca odrastaju. Dječaci su, takođe, manje verbalni i impulsivni, što je posebno vidljivo kod djece vrtićke i predškolske dobi. 

 Dječaci su više taktilna bića, što znači da ćete ih vjerovatnije trebati podići ili posjesti kada vas ne slušaju, dok će djevojčice više reagovati na vaša verbalna upozorenja.

Da li su dječaci nemirniji?

Stručnjaci tvrde da su dječaci bučniji i agresivniji, te da za njih, riskiranje potiče zadovoljstvo. Mnogi roditelji smatraju da dječake više treba ‘držati na oku’ i da za njih češće trebaju imati pripremljene flastere. Ipak, ne bi bilo loše i djevojčice poticati na više rizika i dopustiti im jednake igre kao i dječacima. Dopuštanje djeci da istražuju i pritom zarade pokoju ogrebotinu ili posjekotinu, gradi karakter, samopouzdanje i otpornost.

Disciplina – S kim je teže? S dječacima

Od rođenja, djevojčice su više zainteresirane za boje i teksture, dok dječake više zanimaju pokretiTe razlike vide se i u crtežima djece, djevojčice više koriste svjetlije boje, dok dječaci više odabiru plavu, crnu i zelenu boju. Zbog toga što djevojke više proučavaju lica, bolje su u neverbalnoj komunikaciji, poput izraza lica, ali i bolje razumiju ton glasa. Dječaci, ne samo da progovore kasnije od djevojčica i imaju siromašniji vokabular, takođe imaju problema s povezivanjem osjećaja s riječima.

Zbog toga što dječaci kraće zadržavaju kontakt s očima, mnogi roditelji brinu o autizmu, budući da je to jedan od znakova. To je sasvim normalno kod dječaka zbog načina na koji mozak funkcioniše kod njih. Ipak, kad djevojčice navrše osam godina, stvari se malo promjene. Počinje biti puno više drame oko toga ko je ljut na koga, ko je šta rekao i zašto. Uspostavite otvorenu komunikaciju sa ženskom djecom, kako bi naučile da mogu doći vama po savjet kad god im zatreba.

Samopoštovanje: više samopoštovanja imaju dječaci

Razvijanje zdrave slike o sebi najvažnije je za svu djecu. Stručnjaci kažu da djevojke odrastu kao manje samopouzdanije i više nesigurne. Stavljanje tuđih potreba na prvo mjesto, ignorsanje vlastitih osjećaja i izbjegavanje zauzimanja za sebe, kulturni je pritisak koji je uglavnom pogodio djevojke, ali se to u 21. vijeku značajno smanjuje.

Škola: Uglavnom djevojčice prednjače

Dječaci i moderno obrazovanje nisu idilični partneri. U svojim ranim godinama, većina dječaka zaostaje za djevojčicama u razvoju pažnje, samokontrole, jeziku i motoričkim sposobnostima. Jedno od područja u kojima su djevojčice slabije, što se tiče školskih problema, jeste prostorna orijentacija i geometrija. Djevojke koriste različite dijelove mozga za obradu prostorne percepcije.

Sve u svemu, da zaključimo da se čini da su dječaci u ranoj dobi zahtjevniji, dok su djevojčice, svakako, komplikovanije u svojim predpubertetskim i pubertetskim godinama.

Recommended Posts