Škola mentalne aritmetike radi po Hikari programu

hikari

Hikari je jedinstveni program porijeklom iz Japana, kolijevke mentalne aritmetike. Na japanskom jeziku znači svjetlost i simbolizuje proces učenja i buđenja (osvjetljavanja) naših mentalnih kapaciteta. Hikari program je nastao kao rezultat dugogodišnjeg rada psihologa, pedagoga i drugih stručnjaka iz oblasti edukacije i obrazovanja, a zasniva se na upotrebi drevne računaljke abakus (算盤 jap. Soroban).

Namjenjen je djeci uzrasta od 4 do 12 godina jer se u tom periodu mozak najviše razvija, te stvaraju moždane sinapse (veze između moždanih ćelija). Posebno su od značaja veze između lijeve i desne hemisfere mozga. (Više o sinapsama možete pročitati ovdje). Što veći broj sinapsi neko posjeduje, bolje su mentalne sposobnosti.

Cilj programa je da dijete maksimalno probudi svoje mentalne kapacitete i postane “Malac Genijalac”.

Program se zasniva na dvije naučne komponente:

–          Total Brain Development Program (TBDP) predstavlja sistem cjelokupnog moždanog razvoja kojim se podstiče aktivacija obje moždane hemisfere u ranim fazama njenog razvoja. Kao rezultat te aktivacije poboljšava se niz mentalnih sposobnosti, kao što su memorija, inteligencija, koncentracija, mašta…

–          VAK metoda (Vizuelno Auditivno Kinestetička) predstavlja metod učenja koji se razvio na osnovama neurolingvističkog programiranja (NLP) i podrazumijeva uključivanje tri čula (vid, sluh, dodir). Ova tehnika mogla bi se opisati i kao Vizuelni – vidim što hoćeš reći; Auditivni – ovo mi zvuči dobro; Kinestetički (tjelesni) – pokaži mi kako to da uradim. Istraživanja su pokazala da se najbolji rezultati postižu, kada se u procesu učenja informacije primaju putem različitih čula, jer se na taj način aktivira najveći broj neuronskih puteva u mozgu. Ovakvim učenjem proces pamćenja dostiže svoj maksimalan potencijal, jer se informacije prenose sa jedne na drugu moždanu hemisferu, čime se aktivira cijeli mozak.

Program je fleksibilno i pažljivo osmišljen, uzimajući u obzir individualne potrebe svakog djeteta. Učenje se praktikuje u malim grupama (6 -12 polaznika) pri čemu je najvažnija opuštajuća i kreativna atmosfera i pozitivni emocionalni odnosi.

PROGRAM JE PODIJELJEN U DVIJE FAZE

Abakus faza

Abakus faza podrazumijeva početne nivoe, na kojima djeca uče kako da koriste posebnu računaljku – abakus. Abakus je drevna računaljka koja posjeduje posebnu strukturu, sastavljenu od više stubaca kuglica, pri čemu svaki stubac ima svoju određenu vrijednost. Upotrebom računaljke djeca se podučavaju kako da prikazuju određene brojeve, a potom i da pomjeranjem kuglica izvode različite aritmetičke operacije (sabiranje, oduzimanje).

U ovoj fazi težište učenja je na motoričkom pristupu i korišćenju čulnih nadražaja (dodir, vizuelno opažanje i čulo sluha). Edukacijom se aktivira više čula, jer djeca počinju da vizuelizuju kuglice koje vide ispred sebe (vizuelno), prateći riječi predavača (slušanje) da bi preduzeli konkretnu radnju i pomjeranjem kuglica (dodir) dobili tačan odgovor. Tokom opisanog postupka odigrava se intenzivni moždani proces.

Dječiji prstići su stalno u pokretu, dodirujući abakus kuglice, čime se intenziviraju taktilni nadražaji koji djeluju u mozgu, značajno povećavajući broj neuronskih veza (sinapsi). Računske operacije se izvode prstima obje ruke, što je veoma značajno, jer se na taj način aktiviraju obje (lijeva i desna) hemisfera mozga. Time se povećava mentalni i intelektualni kapacitet kod djece. Zato se sa pravom može reći da su logičke operacije koje djeca obavljaju na abakusu prava moždana gimnastika, nešto poput čučnjeva ili sklekova za mozak! Kada su djeca već dobro upoznata sa abakusom, prelazi se na viši nivo.

Faza mentalne aritmetike

Faza mentalne aritmetike podrazumijeva više nivoe na kojima djeca uče da računaju napamet, zamišljajući abakus. Naime u ovoj fazi prestaje se sa fizičkom upotrebom abakusa, tako da ga djeca sada vizuelizuju, a same kuglice i računske operacije zamišljaju mentalno. Stvaranjem mentalne slike u glavi, u zavisnosti od nivoa i sposobnosti, djeca mogu vizuelizovati do 10 abakusa, time istovremeno obavljajući 10 različitih matematičkih operacija. Pri misaonom računanju, djeca i dalje pomjeraju prste kao da su im u rukama računaljke abakus.

Ovo predstavlja fazu kada su djeca savladala posebne “kompjuterske vještine” (multi-tasking), odnosno, kada su naučila da uposle i upotrebljavaju desnu hemisferu mozga koja je odgovorna za maštu, fotografsko pamćenje i kreativnost. Naravno, komplikovane moždane operacije izvode se kroz igru, zabavne zadatke i obaveznu relaksaciju. Razvoj navedene moždane vještine, u najoptimalnijem periodu razvoja, obezbjeđuje djetetu lakši životni pristup, kvalitetno ga pripremajući za najzahtjevnije poslovne i emotivne izazove.

Kako da budem siguran da sam odabrao pravu školu mentalne aritmetike za svoje dijete?

 • Zato što škola mentalne aritmetike „MALAC GENIJALAC“ radi po licenciranom programu, koji je jedinstven širom svijeta.
 • Prvi rezultati mentalnog računanja (30 brojeva za 15 sekundi) kod naših učenika vidljivi su već nakon dva mjeseca, dok u drugim programima ove discipline djeca ne postižu ni približne rezultate, čak ni nakon višegodišnjeg uvježbavanja;
 • Zahvaljujući licenciranom programu, učenicima je omogućeno učešće na prestižnim evropskim takmičenjima, kao što je Olimpijada u mentalnoj aritmetici;
 • Nastava se održava u malim grupama, kako bi svakom djetetu bio obezbjeđen individualni pristup, da bi se razvio maksimalan mentalni kapacitet svakog djeteta;
 • Osnovni fond obuhvata 12 časova mjesečno, jednom sedmično, tri školska časa vezano. U zavisnosti od individualnih potreba djeteta dostiže se i do 20 časova, koje ne naplaćujemo dodatno;
 • Prednost našeg programa je u jedinstvenoj online platformi, koja pruža kontinuiranu komunikaciju između predavača i učenika. Koristeći online platformu djeca mogu uvježbati svoje mentalne kapacitete, kroz igru i nadmetanja, u brzom računanju, sa drugarima iz čitave BiH, ali isto tako i sa djecom iz drugih država.
 • Po završetku školovanja, djeci je omogućen besplatan nastavak učenja i uvježbavanja mentalne aritmetike, sve do sticanja MASTER DIPLOME;
 • Časovi su kreativno osmišljeni, tako da djeca kroz zabavu i igru uče sadržaje programa;
 • Efekat postignut učenjem mentalne aritmetike postaje trajno oružje i vjerni pratilac naših Malaca kroz čitav život;
 • Zato što Malac Genijalac nije samo dobar matematičar, on je razvio niz vještina i sposobnosti, kao što su:
 • izuzetna koncentracija i pažnja
 • odlična memorija
 • razvijeni refleksi i predusretljivost
 • fotografsko pamćenje
 • analitičko i logičko razmišljanje
 • razvijene mentalne sposobnosti i povećanje inteligencije
 • razvijena čula vida, sluha i dodira
 • povećanu kreativnost, poboljšanu maštu i sposobnost vizualizacije.
 • Internacionalna škola Mentalne aritmetike “Malac Genijalac” postoji u 8 zemalja, 147 školica koje uspješno rade, o čemu mogu govoriti 14925 zadovoljna korisnika.

Omogućite svom djetetu da razvije svoj puni potencijal

Savladavanjem vještine mentalnog računanja, vaše dijete je nužno razvilo i druge sposobnosti koje prate i uslov za uspješno savladavanje vještine mentalnog računanja: koncentracije, vizuelizacije, pažnje, memorije, analitičkog razmišljanja i logike.