Kako prepoznati da li je vaše dijete nadareno…

U današnje vrijeme često čujemo Moje dijete je talentovano za…ono razumije sve, posebno je nadareno za ovo ili za ono, ali to nije uvijek tako, jer roditelji često imaju subjektivno viđenje stvari, kada su njihova djeca u pitanju.

Dr Ranko Rajović, autor NTC programa učenja, član Mense i Vijeća za darovitu djecu, te otac četvoro djece, dao je objašnjenje vezano za talentovanu i nadarenu djecu.

Program NTC učenja je sastavljen iz različitih aktivnosti i igara za djecu, koje se temelje na saznanjima o razvoju i radu mozga i koje, kako mnoga istraživanja pokazuju, imaju pozitivan efekat na razvoj mozga u periodu kada je to najvažnije, u periodu najintenzivnijeg rasta i razvoja, od rođenja, pa do približno desete godine starosti. Igra kao unutrašnja motivacija djeteta je ključni faktor NTC programa.

Darovitost jeste predispozicija i zavisi od genetike, ali je jednako potrebno stimulativno okruženje da bi dijete u potpunosti razvilo svoje potencijale, tvrdi stručnjak za rani razvoj dječije inteligencije dr Ranko Rajović. Zato je ključna uloga, kako roditelja, tako i nastavnika da se ti talenti sačuvaju.

Ali, da prvo objasnimo šta podrazumijeva termin nadaren…

Nadareni su oni koji pokazuju sposobnosti za učenje i povezivanje informacija ili imaju sposobnosti u jednoj ili više specifičnih oblasti (matematika, muzika, sport, crtanje, ples). Prvi znaci se već vide u prvim mjesecima života. Ta djeca brže napreduju od vršnjaka u motornim sposobnostima, brže progovaraju, sastavljaju duže riječi i rečenice, povezuju ono što vide i nauče sa ranijim iskustvima. Razumiju brojeve i relacije (veće-manje). Pokazuju i smisao za humor, koji je jedan od znakova darovitosti — navodi dr Rajović.

Pojedine studije pokazuju da je period ranog djetinjstva ključan za kasnija postignuća u životu, pri čemu nije važno da dijete pohađa najbolje vrtiće, nego da mnogo vremena provodi sa posvećenim osobama. To znači da se, osim uloženog vremena, mora pokazati i kreativnost, strpljenje, a prije svega ljubav u razvoju djeteta i da treba stimulisati dječije potencijale kroz igru.

Nažalost, često su natprosječna djeca emotivno osjetljiva i povlače se u sebe i to je jedan od razloga zašto je važno raditi sa njima. Ukoliko se njihov dar razvije i manifestuje, to predstavlja talenat iz određene oblasti. Za razvoj talenta potrebno je mnogo rada i važno je u kakvoj sredini dijete odrasta. Ipak, često se dešava da darovito dijete ne razvija svoje potencijale, a to je posljedica nedovoljne aktivacije nekih sposobnosti, tj. izostanka stimulativnog okruženja.

Na koje načine sačuvati djetetov talenat?

Pored stimulisanja, važno je i znati da pohvale, ohrabrenje i pozitivna komunikacija mogu da pomognu, što je posebno istraživao profesor sa Harvarda Robert Rozental, koji je predavao socijalnu psihologiiju. Upravo to je, kako smatra stručnjak za darovite u NTC programu i razlog zašto roditelji moraju da pomognu razvoj natprosječnog djeteta, jer teško da će dijete samo da razvija svoje potencijale.

Vrtići i škole u budućnosti bi trebalo da budu mjesta gdje će metode razvoja djeteta biti više u skladu sa prirodom, gdje se učenje odvija usput, kroz igru i pokret.

Gdje roditelji najčešće griješe?

Roditelji griješe kada kažu: Dijete je pametno, snaći se se… Ne snađe se svako dijete i zato sa njima mora da se radi, a roditelji koji imaju darovito dijete moraju da se aktiviraju, posvete mu dio svog vremena na jedan konstruktivan i koristan način.

Vrijeme danas brzo ide, okruženje se drastično mijenja, a to sve utiče na razvoj mozga, tako da roditeljstvo postaje sve ozbiljniji izazov, a posebno za roditelje koji imaju darovitu djecu. Ima puno metoda koje roditelji mogu da primjenjuju, a jedna od osnovnih NTC metoda je nelogična priča.

Poznato je da mozak bolje radi i uključuje rezervne kapacitete kada se nalazimo u nelogičnoj situaciji, brže povezuje informacije i pronalazi rješenja. Dovoljno je da roditelj koji čita priču za laku noć malo eksperimentiše i isproba ovu metodu. Recimo, ako priča „Crvenkapu“, da u priču doda i psa koji je pratio Crvenkapu. Dijete će naravno pitati odakle sad pas u priči, a roditelj može objasniti da je danas pas, a da će sljedeći put biti mačka i to djeca veoma rado prihvataju, pa i sami dodaju neke životinje ili likove u postojeću priču. Važno je pokrenuti misaoni proces, a ne samo da pasivno slušaju i ponavljaju po 20-30 puta istu priču — otkriva dr Rajović.

Nadareno dijete može da postane veća briga za roditelja

Prema riječima dr Rajovića, kada roditelji ne mogu da prate sposobnosti i želju djeteta da bude uspješno u nečemu, javlja se bunt kod djeteta. Druga vrsta problema je emotivno osjetljivo dijete, koje se povlači u sebe. Poznato je da darovita djeca brže uočavaju stvari, događaje i relacije među ljudima, unutar porodice, pa čak i neke društvene događaje, ali nemaju dovoljno iskustva da ih pravilno obrade i tada nastaje problem.

Aktuelna je situacija sa epidemijom koronavirusa, gdje je važno da roditelji ne paniče, jer djeca (posebno darovita) mogu da povežu veoma brzo, da će neko od starijih članova porodice oboliti, a možda doživjeti i komplikacije bolesti. Potrebno je objasniti da postoje mjere zaštite, da se lice ne dodiruje, da se ruke često peru i ako je potrebno da se nosi i zaštitna maska.

Zapravo, važno je razumjeti da sa darovitom djecom moramo više da pričamo, više da objašnjavamo, da igramo igre za razvoj kreativnosti i logike i pomažemo da razumiju stvari i događaje koji ih ponekad opterećuju, i tako omogućimo da zdravo odrastaju i aktiviraju svoje biološke potencijale u skladu sa svojom genetikom  zaključuje ovaj stručnjak.