Blog i aktuelnosti

Kako usmjeriti dijete koje voli da se eksponira

Odrastanje djeteta je proces koji određuje njegovu budućnost i priprema ga za svijet odraslih i samostalan život u njemu, zato je i obaveza svih, da najbolji interes djeteta bude prioritet
Vidi više..

Kako motivisati dijete da radi zadaće i uči

Školska godina je tek započela, a vi ste već u začaranom krugu sa pisanjem zadaća i problemima oko motivacije djeteta da izvršava svoje obaveze bez svađa i nagovaranja? Evo nekoliko
Vidi više..

Šta djeci nikada ne bismo trebali govoriti

Kada smo frustrirani, znamo biti bezobzirni i reći nešto što nismo trebali i kako nismo trebali. Kažemo li to odrasloj osobi, već ćemo to nekako riješiti. Kažemo li to djetetu,
Vidi više..

Kako da odgojite dobro dijete

Kako da odgojite dobro dijete, umjesto djeteta koje se samo plaši da bude loše Kada roditelj viče na dijete ili ga pošalje u „ćošak”, to nikad nije zato što roditelj
Vidi više..

Efekti mentalne aritmetike na razvoj djece

Mentalna aritmetika Etimološko porijeklo riječi aritmetika dolazi od starogrčke riječi arithmetike, koja se sastoji od arithmos što znači broj i techne što znači umjeće. I to i jeste umjetnost bavljenja brojevima. “Umjetnost bavljenja brojevima” u mentalnoj
Vidi više..

Malac Genijalac u Derventi

Od septembra 2021. godine Dragi roditelji, obavještavamo vas da svoju djecu možete upisati u školu mentalnih vještina za djecu “Malac Genijalac – Derventa”.  U septembru 2021. godine planira se otvorenje
Vidi više..