Kako spriječiti dijete da laže

10 važnih savjeta za roditelje

Sva djeca ponekad lažu i često se služe trikovima, ali to ne bi trebalo odmah da bude razlog za uzbunu. Međutim, kada laganje postane uobičajena pojava, može se pretvoriti u značajan problem. Podučavanje djeteta vrijednostima kao što su, istina, povjerenje i iskrenost su dio lične odgovornosti i brige roditelja.

Laž može postati loša navika kada djeca vide da je to efikasan način da se izvuku iz nevolje ili izbjegnu odgovornost. Kada djeca uvide da ih laži mogu trenutno izvući iz problema koji su napravili, nastaviće to da koriste. Dakle, kada vaše dijete kaže neistinu, obratite mu se direktno i obeshrabrite ga to više ne ponovi. U nastavku teksta pogledajte strategije kojima možete da pomognete djetetu da prevaziđe ovaj problem.

Istina kao osnovno pravilo u porodici

Kao dio porodičnih pravila i vrijednosti, stvorite jasno pravilo u domaćinstvu koje naglašava važnost iskrene komunikacije. Ovo će omogućiti da vaša djeca shvate da cjenite istinu, čak i kada je teško reći. Naglasite im da morate da uspostavite iskren odnos i da vam ispričaju sve, makar bilo i loše.

Oblikujte model istine

Pokušajte da oblikujete ulogu ponašanja koju želite da vidite kod svog djeteta – to znači da stalno govorite istinu. Djeca ne mogu da razlikuju “male bijele laži” od ostalih laži. Dakle, nemojte lagati o djetetovim godinama da biste im u restoranu ponudili jeftiniji obrok i nemojte reći da se ne osjećate dobro kada želite da izbjegnete, na primjer, neki poziv na druženje. Vaše dijete će imitirati sve što vi radite. Djeca su sklona da ponavljaju riječi, gestikulacije i situacije svoje okoline, tako da se trudite da izbjegavate takve situacije bar kada ste sa djecom.

Razgovarajte o važnosti istine

Bilo da vaše ij ima tri ili deset godina, važno je objasniti razliku između govorenja istine u odnosu na laž. Međutim, imajte na umu da do otprilike četvrte godine mala djeca neće u potpunosti razumjeti razliku između laži i istine. Kod male djece može biti korisno reći stvari poput: “Ako bih rekla da je nebo zeleno, da li bi to bila istina ili laž?” Razgovarajte o potencijalnim posljedicama neiskrenosti, na primjer o tome da će ljudi prestati da ju vaše reči. Jednako je važno razgovarati o tome da govorimo istinu i da budemo brutalno iskreni. Djeca moraju da nauče da ne moraju nužno da najave: “To je ružna košulja” ili “Imate bubuljice”, samo zato što je to iskreno. Uravnotežavanje iskrenosti sa saosjećanjima sofisticirana je društvena vještina kojoj je cilj je što ranije probudite u djeci.

Razlikujte razlog laži

Tri su glavna razloga zbog kojih djeca lažu: fantazija, hvalisanje ili sprječavanje negativnih posljedica. Kada razlikujete mogući razlog laži, to vam može pomoći da razvijete plan da odgovorite na nju. Kada djeca fantaziraju govore neistine tipa “išao sam na Mjesec sinoć”, to vam može pomoći da shvatite važnost između stvarnog laganja i lažnog vjerovanja. U redu je da se djeca prepuste fantazijama, to su fikcije. Čest je slučaj i hvalisanje djece, oni zapravo misle da će time zasjeniti svoje vršnjake i okolinu. Ipak, najopasniji razlog laganja jeste sprječavanje negativnih posljedica. To se dešava kada djeca lažu da bi se izvukla iz nevolje, izbjegla grdnju i slično. Stavite im do znanja da njihove laži ne uspjevaju i da ne smiju da vas lažu, ma koji god razlog bio.

Ne dozvolite da laži prođu nekažnjeno

Pored toga, imajte na umu da su djeca sa poremećajem pažnje / hiperaktivnošću sklonija laganju. Uobičajeni simptomi hiperaktivne djece su zaboravljanje, impulsivnost i neorganizovanost. Ovi uzročnici mogu rezultirati pokušajima laganja i nepoštovanja. Na primjer, možete zatražiti od djeteta da odloži svoje igračke, a onda kad to ne uradi, tvrdoglavo će insistirati da mu to nikada niste rekli. Ovo možda zapravo nije laž – možda su zapravo zaboravili na vašu direktivu. Međutim, ne dozvolite mu da to prođe nekažnjeno, jer će se svaki naredni put pozvati na to.

Upozorite ih

Dajte djeci jedno upozorenje kada ste prilično uvjereni da ste ih uhvatili u laži. Na primjer, mirno recite: “Daću ti još jednu priliku da mi kažeš istinu. Ako te uhvatim da lažeš, bićeš kažnjen”. Takođe je korisno ponoviti kakve će posljedice imati nepoštenje. Fokusirajte se da dijete podučite odgovornosti i poštenju, svojim upozorenjima podučite ih da ne lažu, a ne da se situacija pretvori u optuživanje ili sramoćenje djeteta. Održavanje tona smirenim i saosjećajnim takođe pomaže. Ako ste bjesni, vičete ili pretite, dijete će se osjećati manje lagodnim kada bude govorilo istinu.

Kažnjavanje za laž

Kaznite dijete kada ga uhvatite u laži. Na primjer, umjesto da im samo oduzmete telefon, tablet za taj dan, zadužite ih i dodatnim poslovima. Oduzmite im privilegije, koristite autoritet kao posljedicu izricanja neistine. Izbjegavajte situaciju da pretjerate sa kaznama. Ako nagomilate restrikcije ili ste skloni naglom reagovanju, vaše dijete će se vjerovatno udaljiti razmišljajući o tome koliko je roditelj nepravedan, umjesto da se usredsredi na svoje nedjelo.

Razgovarajte o prirodnim posljedicama

Razgovarajte sa djetetom o prirodnim posljedicama laganja. Objasnite da ćete zbog neiskrenosti sljedeći put moći teško da mu vjerujete, čak i kada govore istinu. Ljudi su skloni da poslije izgovorenih laži ne vjeruju više tim osobama, i veoma je važno da to objasnite djeci. Naučite ih da govore istinu ne samo u odnosu sa vama, već i u komunikaciji sa okolinom.

Nagradite iskrenost

Kada se nađete u situaciji da vaše dijete govori istinu, pružite mu pozitivnu podršku. Budite ponosni na to što ste ih naučili pravim vrijednostima, pohvalite ih, nagradite.

Pomozite svom djetetu da uspostavi povjerenje

Ako vaše dijete ima lošu naviku da laže, izradite plan koji će mu pomoći da ponovo uspostavi povjerenje. Na primjer, napravite ugovor o ponašanju koji povezuje više privilegija sa iskrenošću. Kad kažu istinu, biće korak bliže vraćanju dodatnih privilegija.

Potražite stručnu pomoć

Postoje slučajevi kada laž može postati ozbiljan problem za djecu. Ukoliko vam se čini da je laž vašeg djeteta patološka ili ako djetetu stvara probleme u školi ili sa vršnjacima, potražite stručnu pomoć kako biste se pozabavili njihovim lažima.

Uspostavljanje povjerenja- srećna porodica

Sva djeca će povremeno lagati, ali od vitalne je važnosti odbaciti laganje, nepovjerenje i nepoštovanje u zaborav. Djeca imaju razne razloge za laž, ali jednom kada dijete sazna da od njega očekujete istinu ma koliko teška ona bila, vidjećete više iskrenosti i povjerenja u svom domu.