Malac Genijalac

Škola mentalnih vještina za djecu, MALAC GENIJALAC u Bosni i Hercegovini postoji u 26 gradova. Škola mentalne aritmetike „Malac Genijalac“ postoji u 8 zemalja širom svijeta, 182 školice iz kojih je izašlo 28325 zadovoljnih korisnika. Dokazani svjetski edukativni programi za razvijanje mentalnih sposobnosti djece.

Kod Malca Genijalca svom djetetu možete obezbjediti sve na jednom mjestu: Numicon, program za razvoj matematičkih spsobnosti kod djece od 3 do 5 godina; Škola mentalne aritmetike za djecu od 4 do 12 godina; Škola mentalne matematike – SUPER UM, nastavak programa mentalne aritmetike, i za djecu od 10 do 17 godina koja nisu završila program mentalne aritmetike, a imaju posebne afinitete i sklonost ka matematici; Škola programiranja za djecu MALAC RAČUNARAC za djecu od 10 i više godina i Škola za razvoj intelektualnih sposobnosti POBJEDNIČKO UČENJE za djecu od 10 i više godina.

Numicon

Je numerički didaktički sistem kojim se razvijaju matematičke sposobnosti kod djece od 3 do 5 godina. U Velikoj Britaniji se primjenjuje u više od 6000 škola. Razvili su ga stručnjaci sa Oxford University, a 2015. godine je proglašen za najbolji svjetski edukativni matematički metod (Education Resources Awards (ERA). Numicon pokriva cjelokupnu oblast brojeva, osnovnih računskih operacija i različitih matematičkih obrazaca.

Mentalna aritmetika

Je osnovna djelatnost i okosnica škole „Malac Genijalac“. Omogućite svom djetetu da iskoristi svoj puni potencijal, jer dokazano je da intelektualne sposobnosti zavise od broja moždanih sinapsi. Ranije se mislilo da se one stvaraju isključivo prije rođenja, a onda je utvrđeno da se 50% sinapsi razvija do pete godine, 75% do sedme, a sve do 12 godine. Pomozite djeci da otkriju svoje resurse, talente i svoj potencijal, kroz naš program “Mentalne Aritmetike”.

Super um

Nastavak i nadogradnja programa mentalne aritmetike se odvija kroz program mentalne matematike “SUPER UM”. Mnogi naučnici tvrde da učenje matematike treba da se zasniva na zanimljivim lekcijama koje će dijete zainteresovati od ranog djetinjstva. Zato je naš program “SUPER UM” za svu djecu koja žele na vrijeme da kreiraju lijepu i ispravnu sliku o matematici, da kroz učenje mentalne matematike na inovativan i zanimljiv način razviju svoje vještine i znanja koja će im značajno koristiti u budućnosti, čime god se budu bavili, jer matematika je svuda oko nas.

Malac Računarac

Kako odmah uz mentalnu aritmetiku i mentalnu matematiku ide i programiranje, sada je i to omogućeno kroz školu programiranja za djecu „Malac Računarac“. Osnovni cilj „Malca Računarca“ jeste razvoj programerskih vještina, te poticanje kreativnosti kod djece. Stečeno znanje djetetu može biti polazna osnova za dalje vidove usavršavanja i učenja u oblasti programiranja, izrade mobilnih aplikacija i slično. Bez obzira na to pokazuje li vaš mališan interes za informatiku ili ne, rad na kompjuteru i tehnološke inovacije neće ga mimoići u životu.

Pobjedničko učenje

Da bismo Vašoj djeci omogućili cjelokupan program u kome djeca nauče, kako da uče efikasno, brzo i uspješno i da budu pobjednici učenja, tu je škola za razvoj intelektualnih sposobnosti djece „Pobjedničko učenje“. Osnova obrazovnog programa „Pobjedničko učenje“ su mape uma koje predstavljaju kreativnu organizaciju misli koje djeci pomažu da bolje iskoriste neograničenu moć mozga. Pomoću mapa uma, koristeći slova, brojeve, boje, linije i crteže, djeca sa lakoćom i uživanjem postižu izuzetne rezultate u učenju i pamćenju.

Dragi roditelji, samo ste vi odgovorni za uspjeh Vaše djece i zato mislite na vrijeme!

I, najvažnije je to što je u našoj školici „Malac Genijalac“ učenje kao igra. Kroz igru i zabavu je djeci omogućeno da nauče mnogo toga što će im trebati u budućnosti. Sva znanja i vještine koja djeca steknu kroz naše programe će im koristiti kroz cijeli život.

Pažljivo posmatrajte svoje dijete kako biste vidjeli u čemu je zaista dobro, a u čemu nije i usmjerite ga da razvija svoje snage i vještine. Kada razvijemo svoje snage, one nam pomažu da prevaziđemo svoje slabosti.

Kod svih velikih i uspješnih ljudi, bez obzira na to na kom polju su se ostvarili, rano djetinjstvo bilo je izuzetno važno za njihov životni uspjeh.

Za djecu koja mijenjaju svijet!