Novi Malac Genijalac!

malac genijalac

Dobro došli u našu veliku fabriku znanja!

MALAC GENIJALAC JE TU ZBOG BUDUĆNOSTI VAŠE DJECE!

Sada kod Malca Genijalca možete svom djetetu obezbjediti sve na jednom mjestu: Numicon, program za razvoj matematičkih spsobnosti kod djece od 3 do 5 godina; Program mentalne aritmetike za djecu od 4 do 12 godina; Program mentalne matematike – SUPER UM, nastavak programa mentalne aritmetike, i za djecu od 10 do 17 godina koja nisu završila program mentalne aritmetike, a imaju posebne afinitete i sklonost ka matematici; Programiranje za djecu MALAC RAČUNARAC za djecu od 10 i više godina i Program za razvoj intelektualnih sposobnosti POBJEDNIČKO UČENJE za djecu od 10 i više godina.

Škola mentalne aritmetike MALAC GENIJALAC u Bosni i Hercegovini postoji u 25 gradova. Sve naše upisne centre u BiH možete pogledati ovdje. Škola mentalne aritmetike „Malac Genijalac“ postoji u 8 zemalja širom svijeta, 147 školica iz kojih je izašlo 14925 zadovoljna korisnika.

Numicon je numerički didaktički sistem kojim se razvijaju matematičke sposobnosti kod djece od 3 do 5 godina. U Velikoj Britaniji se primjenjuje u više od 6000 škola. Razvili su ga stručnjaci sa Oxford University, a 2015. godine je proglašen za najbolji svjetski edukativni matematički metod (Education Resources Awards (ERA). Numicon pokriva cjelokupnu oblast brojeva, osnovnih računskih operacija i različitih matematičkih obrazaca. Više o Numicon programu saznajte ovdje…

Mentalna aritmetika je osnovna djelatnost i okosnica škole „Malac Genijalac“. Nastavak i nadogradnja programa mentalne aritmetike se odvija kroz program mentalne matematike “SUPER UM” sa kojim počinjemo 2019. godine. Kako odmah uz mentalnu aritmetiku i mentalnu matematiku ide i programiranje, sada je i to omogućeno u okviru tri naša upisna centra  (Tuzla, Banja Luka i Brčko) kroz školu programiranja za djecu „Malac Računarac“. Da bismo Vašoj djeci omogućili cjelokupan program u kome djeca nauče, kako da uče efikasno, brzo i uspješno i da budu pobjednici učenja, tu je škola za razvoj intelektualnih sposobnosti djece „Pobjedničko učenje“ – (Program je trenutno dostupan u Bijeljini i Tuzli, ali uskoro će biti dostupan i u drugim centrima Škole Malac Genijalac u BiH).

Dragi roditelji, samo ste vi odgovorni za uspjeh Vaše djece i zato mislite na vrijeme!

Omogućite svom djetetu da iskoristi svoj puni potencijal, jer dokazano je da intelektualne sposobnosti zavise od broja moždanih sinapsi. Ranije se mislilo da se one stvaraju isključivo prije rođenja, a onda je utvrđeno da se 50% sinapsi razvija do pete godine, 75% do sedme, a sve do 12 godine. Pomozite djeci da otkriju svoje resurse, talente i svoj potencijal, kroz naš program “Mentalne Aritmetike”.

Mnogi naučnici tvrde da učenje matematike treba da se zasniva na zanimljivim lekcijama koje će dijete zainteresovati od ranog djetinjstva. Zato je naš program “SUPER UM” za svu djecu koja žele na vrijeme da kreiraju lijepu i ispravnu sliku o matematici, da kroz učenje mentalne matematike na inovativan i zanimljiv način razviju svoje vještine i znanja koja će im značajno koristiti u budućnosti, čime god se budu bavili, jer matematika je svuda oko nas.

Osnovni cilj „Malca Računarca“ jeste razvoj programerskih vještina, te poticanje kreativnosti kod djece. Stečeno znanje Vašem djetetu može biti polazna osnova za dalje vidove usavršavanja i učenja u oblasti programiranja, izrade mobilnih aplikacija i slično. Bez obzira na to pokazuje li vaš mališan interes za informatiku ili ne, rad na kompjuteru i tehnološke inovacije neće ga mimoići u životu.

Osnova obrazovnog programa „Pobjedničko učenje“ su mape uma koje predstavljaju kreativnu organizaciju misli koje djeci pomažu da bolje iskoriste neograničenu moć mozga. Pomoću mapa uma, koristeći slova, brojeve, boje, linije i crteže, djeca sa lakoćom i uživanjem postižu izuzetne rezultate u učenju i pamćenju.

I, najvažnije je to što je u našoj školici „Malac Genijalac“ učenje kao igra. Kroz igru i zabavu je djeci omogućeno da nauče mnogo toga što će im trebati u budućnosti. Sva znanja i vještine koja djeca steknu kroz naše programe će im koristiti kroz cijeli život.

Pažljivo posmatrajte svoje dijete kako biste vidjeli u čemu je zaista dobro, a u čemu nije i usmjerite ga da razvija svoje snage i vještine. Kada razvijemo svoje snage, one nam pomažu da prevaziđemo svoje slabosti.

Kod svih velikih i uspješnih ljudi, bez obzira na to na kom polju su se ostvarili, rano djetinjstvo bilo je izuzetno važno za njihov životni uspjeh.

Za djecu koja će promijeniti svijet!